Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 września 2021 roku

Znak: Or-II.0002.XXX.1.2021

Lipnik, dnia 20.09.2021 rok

 

ZAPROSZENIE

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372)

 

Zwołuję:

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku, dniu 28 września  2021 roku tj. (wtorek) na godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad na parterze)

 

Projekt porządku obrad: 

 

1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy w Lipniku za I półrocze 2021 roku.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2021 rok. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lipnik na rok szkolny 2021/2022. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipnik. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Włostów, gmina Lipnik. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Słabuszewice, gmina Lipnik. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

8.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Usarzów, gmina Lipnik. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

9. Podjęcie uchwały w spawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń za inkaso. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

10.  Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

11.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

12.  Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

w Lipniku              

Stanisław Mazur       

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2021-09-20
Opublikował: Mariusz Olech 2021-09-20 14:29:17
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2021-09-20 14:29:17
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 września 2021 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.