Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 listopada 2021 roku

Znak: Or-II.0002.XXXI.1.2021

Lipnik, dnia 2.11.2021 rok,

 

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 )

Zwołuję:

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku, w dniu 9 listopada 2021 roku tj. (wtorek) na godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad na parterze)

 

Projekt porządku obrad:

 

1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Lipnik na lata 2021-2030 (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2021 rok. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lipnik (opina ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na jakich zasadach będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lipnik porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Słabuszewice (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 277/2 i 277/4 położonej w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

11. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2020

12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

13. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2022  na  obszarze Gminy Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

15. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

16. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

w Lipniku              

Stanisław Mazur        

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2021-11-02
Opublikował: Mariusz Olech 2021-11-02 11:23:42
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2021-11-04 13:02:38
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 listopada 2021 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.