Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 8 grudnia 2021 roku

Znak: Or-II.0002.XXXII.1.2021

Lipnik, dnia 2.12.2021 rok

 

Z A P R O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 )

Z w o ł u j ę :

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku, w dniu 8 grudnia 2021 roku tj. ( środa ) na godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku ( sala narad na parterze )

 

Projekt porządku obrad : 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Lipnik na lata 2021-2030 (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2021 rok. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na jakich zasadach będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipnik na 2022 rok. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

8. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

w Lipniku               

Stanisław Mazur          

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2021-02-12
Opublikował: Mariusz Olech 2021-12-02 15:38:41
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2021-12-02 15:38:41
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 8 grudnia 2021 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.