Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 grudnia 2021 roku

Znak: Or-II.0002.XXXIII.1.2021

Lipnik, dnia 22.12.2021 rok,

 Z A P R O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 )

 Z w o ł u j ę :

 Sesję Rady Gminy w Lipniku, w dniu 29-12-2021 roku tj. (środa) na godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad na parterze)

 

Projekt porządku obrad : 

 1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Lipnik na lata 2021-2030 (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2021 rok. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022-2030 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Lipnik na 2022 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok – Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

10. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący    

Rady Gminy w Lipniku

Stanisław Mazur    

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2021-12-22
Opublikował: Mariusz Olech 2021-12-22 14:21:45
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2021-12-27 13:09:40
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 grudnia 2021 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.