Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2022 roku

Znak: Or-II.0002.XXXIV.1.2022

Lipnik, dnia 19.01.2022 rok

 

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372)

 

Zwołuję:

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku, w dniu 26-01- 2022 roku tj. (środa) na godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad na parterze)

 Projekt porządku obrad:

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Lipnik na lata 2022-2030 (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2022 rok. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej

oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/147 położonej we Włostowie (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 14/5 położonej w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważność uchwały Rady Gminy w Lipniku Nr VIII/68/20211 z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

8.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważność uchwały Rady Gminy w Lipniku Nr VI/43/20215 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Okręgowego w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

10 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Okręgowego w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy w Lipniku na 2022 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2022 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2022 Komisji Gospodarki i Finansów Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2022 Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2022 Komisji Rolnictwa i Handlu Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2022 Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

18. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

19. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodniczący     

Rady Gminy w Lipniku

Stanisław Mazur    

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2022-01-19
Opublikował: Mariusz Olech 2022-01-19 14:12:22
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2022-01-21 14:36:27
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2022 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.