Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 marca 2022 roku

Znak: Or-II.0002.XXXV.1.2022  

Lipnik, dnia 07.03.2022 rok

  ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372)

 Zwołuję:

Sesję Rady Gminy w Lipniku, w dniu 10-03- 2022 roku tj. (czwartek) na godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad na parterze)

 

Projekt porządku obrad : 

 1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Lipnik dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

4. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący    

Rady Gminy w Lipniku

Stanisław Mazur   

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2022-03-07
Opublikował: Mariusz Olech 2022-03-07 12:57:59
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2022-03-07 12:57:59
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 marca 2022 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.