Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 października 2012 r.

 Lipnik, dnia 15.10.2012 r.

Znak: Or-I.0002.XXVI.1.2012


„ZAPROSZENIE”


  Działając na podstawie art. 20 ust.l. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 142, poz. 1591 z późn. zm.)


zwołuję :


Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu  23 października 2012 roku tj.(wtorek) na godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad Nr 35 na piętrze budynku).


Projekt porządku  obrad sesji:


 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum ,przyjęcie porządku obrad  przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25.09.2012.
 2. Przedstawienie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Opatowskiemu  na realizacje zadania z zakresu dróg powiatowych. Wyrażenie opinii Komisji Rady w tym zakresie.
 3. Przedstawienie projektu uchwały  w sprawie  wprowadzenia  zmian w budżecie gminy Lipnik.(projekty uchwał dotyczą oświaty, opieki społecznej i budżetu gminy)
 4. Przedstawienie projektu i głosowanie nada projektem  uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy na lata 2012 -2019.(opinia ze wspólnego posiedzenia Komisji)
 5. Przedstawienie projektu, opinia ze wspólnego posiedzenia  Komisji Rady głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Lipnik  na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  każdym okręgu wyborczym.
 6. Przedstawienie  projektu uchwały w  sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Wyrażenie opinii Komisji Rady w tym zakresie.
 7. Przedstawienie  analizy oświadczeń majątkowych  radnych za rok 2011 dokonanej przez Przewodniczącego Rady Gminy w  Lipniku.
 8. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych osób funkcyjnych za rok 2011 dokonanej przez Wójta Gminy.
 9. Przedstawienie informacji organowi stanowiącemu o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach z terenu gm. Lipnik za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach zgodnie z art. 9. ustawy o systemie oświaty. (prosi o się o przygotowanie przedmiotowej  Informacji na piśmie w 2 egz. i przedstawienie jej na sesji Rady Gminy przez Panie Dyrektor Zespołów Szkół w Lipniku i we Włostowie, a zbiorczą informację w Gminie na sesję  na potrzeby Kierownika Jednostki w omawianym temacie przygotuje Pani M.Pietrusińska także na piśmie w 2 egz.) 

 10. Sprawozdanie  Wójta Gminy z działalności miedzysesyjnej.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania .
 13. Zamknięcie obrad  sesji .


Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Mazur       Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2012-10-15
Opublikował: Mariusz Olech 2012-10-17 13:21:46
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2012-10-17 13:36:30
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 października 2012 r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.