Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 listopada 2012 r.

 Lipnik, dnia 19.11.2012 r.

Znak: Or. I .0002. XXVII. 1. 2012

 

 

"ZAPROSZENIE"

 

Działając na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Zwołuję:

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 26 listopada 2012r. na godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad Nr 35 na piętrze budynku).

 

Projekt porządku obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Przedstawienie projektu, opinia komisji, głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOS i GW w Kielcach na dofinansowanie zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.

3. Przedstawienie projektu, opinia komisji, głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi opatowskiemu na realizacje zadania z zakresu dróg powiatowych.

4.Przedstawienie projektów uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik, przedstawienie opinii komisji, głosowanie i podjęcie uchwał.

/Trzy projekty uchwał dotyczą zakresu oświaty, jeden projekt uchwały dotyczy OPS, jako ostatni projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przedstawi Skarbnik Gminy/

5. Przedstawienie projektu, opinia komisji, głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013.

6. Przedstawienie projektu, opinia komisji, głosowanie i podjęcie uchwały Zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 -2019 .

7. Przedstawienie projektu, opinia komisji, głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie  stosowania dopłat  do ceny 1m 3 ścieków na terenie gminy Lipnik .

8. Przedstawienie projektu, opinia komisji, głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2013  na  obszarze gminy  Lipnik.

-  Przedstawienie  opinii Świętokrzyskiej Izby Rolniczej do propozycji obniżenia ceny 1 q zyta  proponowanej na terenie Gminy Lipnik na rok podatkowy 2013 .

9. Przedstawienie projektu, opinia komisji, głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zbudowanej w miejscowości Lipnik – na rzecz GOK we Włostowie – CK przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

10. Przedstawienie projektu ,opinia komisji , głosowanie i podjęcie uchwały w  sprawie oddania w użyczenie  nieruchomości zbudowanej   w miejscowości  Włostów  na rzecz  OSP przeznaczeniem  na prowadzenie  działalności statutowej.

11. Przedstawienie projektu, opinia komisji, głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zbudowanej w miejscowości Sternalice na rzecz OSP przeznaczeniem na prowadzenie  działalności statutowej.

12. Przedstawienie projektu, opinia komisji, głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zbudowanej w miejscowości Włostów na rzecz Zarządu Ludowego Zespołu Sportowego we Włostowie przeznaczeniem na prowadzenie  działalności statutowej.

13. Przedstawienie projektu, opinia komisji, głosowanie i podjęcie uchwały w  sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zbudowanej w miejscowości Kurów na rzecz OSP przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

14. Przedstawienie projektu, opinia komisji, głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zbudowanej w miejscowości Leszczków na rzecz OSP przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

15. Przedstawienie projektu, opinia komisji, głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zbudowanej w miejscowości Włostów na rzecz  GOK we Włostowie przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

16. Przedstawienie projektu, opinia komisji, głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia  nieruchomości  niezabudowanej  położonej w Męczennicach .

17.Przedstawienie projektu, opinia komisji, głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipnik na 2013 rok .

18.Sprawozdanie Wójta  Gminy z działalności międzysesyjnej.

19.Interpelacje i zapytania radnych.

20.Wolne wnioski i zapytania

21.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy   

Mazur StanisławInformację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2012-11-19
Opublikował: Mariusz Olech 2012-11-20 14:30:17
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2012-11-20 14:45:30
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 listopada 2012 r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.