Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia2012 r.

Lipnik, dnia 12.12.2012 r.

Znak: Or. I .0002. XXVIII. 1. 2012

 

"ZAPROSZENIE"

 Działając na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

 Zwołuję:


 Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 19 grudnia 2012r. (środa) na godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad Nr 35 na piętrze budynku).

 

Projekt porządku obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 26.11.2012r.

2. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Projekty zreferują Kierownik OPS, Główny Księgowy Zespołów Szkół, Skarbnik Gminy.

3. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały Zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 -2019.

4. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnik

5. Sprawozdanie Wójta  Gminy z działalności międzysesyjnej.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i zapytania

8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy   

Mazur StanisławInformację wytworzył: Rada Gminy w Lipniku 2012-12-12
Opublikował: Mariusz Olech 2012-12-13 15:05:38
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2012-12-13 15:14:03
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia2012 r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.