Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 stycznia 2013 r.

Lipnik, dnia  22.01.2013 r.

 Znak :  Or. I. 0002. XXX.1.2013


„ZAPROSZENIE”

 Działając na podstawie art. 20 ust.l. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 142, poz. 1591 z późn. zm.)

  Zwołuję : 

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 stycznia  2013  roku  tj. wtorek  na godz. 10.30,w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad Nr 35 na piętrze budynku).

Projekt porządku  obrad sesji:

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum ,przyjęcie porządku obrad  przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19 grudnia 2012, i 28 grudnia 2012.
  2. Przedstawienie projektu (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr.XXIX /228/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.   
  3. Przedstawienie projektu (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)  i podjęcie uchwaływ  sprawie określenia  przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad  korzystaniaz przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym  jest Gmina Lipnik. 
  4. Przedstawienie projektu (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2013 r.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
  6. Interpelacje  radnych.
  7. Wolne wnioski i zapytania
  8. Zamkniecie obrad sesji.

Uprzejmie zapraszam P/P radnych  na wspólne posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 29.01.2013 r. o godz. 9.000 w siedzibie UG w Lipniku  w sali narad  nr. 35. Przedmiotem obrad posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów  w/w  uchwał.

Przewodniczący Rady Gminy

w Lipniku               

Stanisław Mazur       Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku 2013-01-22
Opublikował: Mariusz Olech 2013-01-22 14:57:51
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-01-22 15:12:16
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 stycznia 2013 r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.