Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 marca 2013 r.

             Lipnik, dnia, 26 luty 2013 r.


Znak: Or. I. 0002. XXXI.1.2013

"ZAPROSZENIE"


Działając na podstawie art. 20 ust.l. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Zwołuję:


Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 7 marca 2013 roku tj. czwartek na godz.:10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad Nr 35 na piętrze budynku).


Projekt porządku obrad sesji:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 stycznia 2013r.

2. Przedstawienie projektu ( opinia ze wspólnych obrad komisji) i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na rok 2013.

3 Przedstawienie projektu ( opinia ze wspólnych obrad komisji i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we Włostowie ozn. numerem działki 25/1, 25/2 o łącznej powierzchni 3, 89 ha.

4 Przedstawienie projektu (opinia ze wspólnych obrad komisji) i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lipniku.

5 Przedstawienie projektu (opinia ze wspólnych obrad komisji) i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we Włostowie ozn. numerem działki 907 o powierzchni 0, 49 ha.

6 Przedstawienie projektu (opinia ze wspólnych obrad komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Słabuszewice.

7. Przedstawienie projektu (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji ) w sprawie nabycia nieruchomości działki nr 295 /4 położonej w Gołębiowie.

8. Przedstawienie projektu (opinia komisji ze wspólnych obrad Komisji) w sprawie zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnik.

9. Przedstawienie projektu (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji ) i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody / lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2014 r w budżecie Gminy Lipnik.

10. Przedstawienie projektu (opinia kom. Finansowej) i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2013r. (projekt z OPS i Skarbnika Gminy)

11. Przedstawienie projektu (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

12. Przedstawienie projektu (opinia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013- 2020.

13. Przedstawienie projektu (opinia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

14 .Omówienie projektów, przedstawienie opinii stałych komisji Rady, podjęcie Uchwał w sprawie:

14.1. Uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy na rok 2013.(opinia ze wspólnych obrad komisji)

14.2. Uchwalenia Planu Pracy w tym posiedzeń i kontroli na rok 2013 dla Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku. (opinia ze wspólnych obrad komisji)

14.3 Uchwalenia Planu Pracy na rok 2013 dla Komisji Gospodarki Finansów Rady Gminy w Lipniku. (opinia kom.Finansowej)

14.4 Uchwalenia Planu Pracy na rok 2013 dla Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych. (opinia kom. Oświaty.)

14.5 Uchwalenia Planu Pracy Komisji na rok 2013 dla Komisji Rolnictwa i Handlu.(opinia kom. Rolnej)

15. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

16. Interpelacje radnych.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Mazur Stanisław        Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku 2013-02-26
Opublikował: Mariusz Olech 2013-02-26 14:38:20
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-02-26 14:55:37
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 marca 2013 r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.