Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 czerwca 2013 r.

   Lipnik, dnia 21 maja  2013 roku.

 Znak Or.I. 0002.XXXIII.1.2013

 

 " ZAPROSZENIE"

 

Działając na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

  Zwołuję: 

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu  4  czerwca 2013 r.  (tj. wtorek)  na godz. 9.00  w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad Nr 35 na piętrze budynku).

 

Projekt porządku obrad sesji:

 

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum ,przyjęcie porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

2.  Przedstawienie projektu  i podjęcie uchwały  w sprawie  zaciągnięcia   pożyczki w Wojewódzkim  Funduszu Ochrony  środowiska  i Gospodarki  Wodnej w Kielcach  na dofinansowanie  zadania pn. budowa  sieci  kanalizacji sanitarnej   w miejscowości  Kurów. ( opinia z posiedzenia komisji)

 

3. Przedstawienie projektu  i podjęcie uchwały  w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  budżetu państwa  na  wyprzedzające  finansowanie  w ramach  PROW  2007 – 2013 .(opinia z posiedzenia komisji)

 

4. Przedstawienie projektu  i podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2013 r. (po wysłuchaniu opinii ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 29.05. 2013)-  dotyczy OPS.

 

5. Przedstawienie projektu  i podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2013 r. – (budżet gminy -  opinia z posiedzenia komisji z dnia 29.05. 2013)   

 

6. Przedstawienie projektu  i podjęcie uchwały  w sprawie  wieloletniej  prognozy finansowej  Gminy  na lata  2013 – 2020. (opinia z posiedzenia komisji)

 

7. Przedstawienie projektu  i podjęcie uchwały w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. (opinia z posiedzenia komisji)

 

8. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2012. (opinia z posiedzenia komisji)

 

9. Omówienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2012. (opinia z posiedzenia komisji)

 

10. Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2012. (opinia z posiedzenia komisji)

 

11. Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu  udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie  Gminy Lipnik.

 

12. Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie  uchwały  w sprawie  Zmian w Statucie Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Lipniku.

 

13. Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie  uchwały  w sprawie przyjęcia  Programu Wspierania Rodziny  na lata 2013 – 2015

 

14. Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości  gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/136 położonej we Włostowie.

 

15. Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/134 położonej we Włostowie.

 

16. Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/126 położonej we Włostowie.

 

17. Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej  ewidencyjnie jako działka nr 40/138 położonej we Włostowie.

 

18. Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/132 położonej we Włostowie.

 

19. Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej  ewidencyjnie jako działka nr 40/140 położonej we Włostowie.

 

20. Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/127 położonej we Włostowie.

 

 

21. Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/128 położonej we Włostowie.

 

22. Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości  gruntowej oznaczonej  ewidencyjnie jako działka nr 40/143 położonej we Włostowie.

 

23.  Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/130 położonej we Włostowie.

 

24. Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej  ewidencyjnie jako działka nr 40/133 położonej we Włostowie

 

25 Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia  komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej  ewidencyjnie jako działka nr 167/20 położonej we Włostowie.

 

26. Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)  i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167/16 położonej we Włostowie.

 

27. Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości  gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167/9 położonej we Włostowie.

 

28. Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167/11 położonej we Włostowie.

 

29. Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/137 położonej we Włostowie.

 

30.Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położnej we Włostowie.

 

31. Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/146 położonej we Włostowie.

 

32.Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/53 położonej we Włostowie.

 

33. Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/52 położonej we Włostowie.

 

34.  Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/144 położonej we Włostowie.

 

35. Przedstawienie projektu, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości  gruntowej oznaczonej  ewidencyjnie jako działka nr 40/129 położonej we Włostowie.

 

36. Informacja Kierownika OPS na temat oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012.

 

37.  Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik  z organizacjami  pozarządowymi za rok 2012.

 

38.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 

39  Interpelacje i zapytania radnych 

 

40  Wolne wnioski

 

41.  Zamknięcie obrad sesji .

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Mazur Stanisław     

 Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku 2013-05-21
Opublikował: Mariusz Olech 2013-05-28 09:25:18
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-05-28 10:01:50
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 czerwca 2013 r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.