Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2013 r.

   Lipnik, dnia 22 maja 2013 roku.

 Znak Or.I. 0002.XXXIV .1.2013

 

  "ZAPROSZENIE"

Działając na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

                                                                  Zwołuję: 

Sesję Rady Gminy w Lipniku w  dniu  18  czerwca 2013 r.  (tj. wtorek)  na godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad Nr 35 na piętrze budynku)

 

Projekt porządku obrad sesji:

 

1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum ,przyjęcie porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj.  4 czerwca 2013r.

2. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie sprawozdania z wykonania  budżetu gminy za rok 2012

3. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o ocenie rocznych sprawozdań  finansowych  Gminy Lipnik za rok 2012r.

4. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnik w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Lipnik.

5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji  Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipnik.

6. Przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady na temat oceny sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2012 r i wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy Lipnik.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy Lipnik  za rok 2012.

8. Podjęcie  uchwały, w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipnik z wykonania budżetu za rok 2012.

9.  Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2013 r. (po wysłuchaniu opinii ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 6 czerwca 2013 r.)

10.  Sprawozdanie  z działalności międzysesyjnej.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Mazur Stanisław         Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku 2013-05-22
Opublikował: Mariusz Olech 2013-05-28 09:26:43
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-05-28 10:07:20
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2013 r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.