Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 sierpnia 2013 r.

Lipnik, dnia 1 sierpnia 2013 roku.

 Znak:  Or. I.0002.XXXVI.1.2013

 

„ZAPROSZENIE 

Działając  na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy z dnia  8 marca 1990   o samorządzie  gminnym (  jt. Dz.U. z  2013 roku poz. 594 )

Zwołuję : 

Sesję Rady Gminy  w Lipniku w dniu  9  sierpnia 2013 roku   (tj. piątek ) , której  obrady rozpoczną się  o godz. 10.30 . Miejscem obrad  będzie sala konferencyjna w budynku  Centrum Kształcenia w Lipniku ( na piętrze )

 

  Proponowany  projekt porządku obrad :

1. Otwarcie sesji ,stwierdzenie quorum , przyjęcie  porządku  obrad, przyjęcie  protokołu  poprzedniej sesji.  

2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnikw roku 2013, po uprzednim wysłuchaniu opinii  ze wspólnego posiedzenia komisji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na przystąpienie do realizacji Projektu  i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizacje projektu w przypadku jego umieszczenia na liście  rankingowej i otrzymania decyzji  o przyznaniu dofinansowania (po uprzednim wysłuchaniu opinii  ze wspólnego posiedzenia komisji.)

4. Podjęcie Uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 410/4, 411, 413, 412/4,  i  412/5  położonych w Międzygórzu.

5. Sprawozdanie  Wójta   Gminy z działalności  międzysesyjnej .

6. Interpelacje  radnych.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Uprzejmie  zapraszam  Panią /Pana  Radnych  Rady Gminy do wzięcia  udziału we  Wspólnym  Posiedzeniu  Komisji, które  poprzedzi sesję  w tym samym  dniu  i odbędzie  się dnia 9 sierpnia 2013r.z rozpoczęciem obrad  o godz. 9.00 w sali  konferencyjnej  w budynku Centrum Kształcenia  w Lipniku. 

Przedmiotem wspólnych obrad  komisji  będzie zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady i  rozpatrzenie pisemnej  interpelacji  radnego gminy  z miejscowości  Kurów złożonej dnia 23.07.2013r.

 

  Przewodniczący

    Rady Gminy

  Mazur Stanisław 

                                                                               

 

                      

 Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku 2013-08-01
Opublikował: Beata Placha 2013-08-05 13:32:54
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2013-08-05 13:46:44
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 sierpnia 2013 r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.