Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 17 września 2013 r.

Lipnik, dnia  11 września  2013 roku.

Znak:  Or. I.0002.XXXVII.1.2013

 „ ZAPROSZENIE"

 

Działając  na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy z dnia  8 marca 1990   o samorządzie  gminnym ( jt. Dz.U z 2013 roku,  poz. 594)

Zwołuję : 

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 17 września 2013 roku (tj. wtorek), której  obrady rozpoczną się o godz. 10:00

Miejscem obrad  będzie sala konferencyjna Centrum Kształcenia w Lipniku ( na piętrze ) w budynku  OSP Lipnik.

 

Proponowany  projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji ,stwierdzenie quorum , przyjęcie  porządku  obrad, przyjęcie protokołu  poprzedniej sesji. (z dn.9.08.2013r.)

2. Sprawozdanie Wójta Gminy  Lipnik  o przebiegu  realizacji  budżetu  Gminy Lipnik za I półrocze 2013 r.

-   Przedstawienie  Uchwały  Składu Orzekającego RIO  Kielce  w sprawie oceny  sprawozdania  Wójta Gminy Lipnik o przebiegu  realizacji   budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2013 roku .

-   Przedstawienie  opinii  stałych komisji Rady  Gminy  oceniających  Sprawozdanie Wójta Gminy  o przebiegu  realizacji budżetu  Gminy za I półrocze 2013 r.

- Dyskusja

- Głosowanie  jawne nad przyjęciem  Sprawozdania Wójta Gminy Lipnik o przebiegu  realizacji  budżetu  Gminy Lipnik za I półrocze 2013 r.

3. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie  w wodę  i zbiorowe  odprowadzenie ścieków oraz stosowania dopłat  do ceny m3 ścieków  dla gospodarstw domowych z terenu gminy Lipnik. (na podstawie wniosku ZKG w Lipniku, po przedstawieniu opinii  stałych komisji Rady)

4. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Włostów Gmina Lipnik (po wysłuchaniu opinii stałych komisji Rady)

5. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do  sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kurów Gmina Lipnik (po wysłuchaniu opinii  stałych komisji Rady)

6. Przedstawienie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kaczyce, Swojków Gmina Lipnik (po wysłuchaniu opinii  stałych komisji Rady)

7. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania z zakresu dróg powiatowych. (po wysłuchaniu opinii  stałych komisji  Rady)

8. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg powiatowych( po wysłuchaniu opinii  stałych komisji  Rady)

9. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki  w Woj. Funduszu ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Kielcach  na dofinansowanie   zadania pn.  budowa sieci kanalizacji  sanitarnej w miejscowości  Kurów. ( po wysłuchaniu opinii  stałych komisji  Rady)

10. Przedstawienie  projektu  i podjęcie  uchwał/y / w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy  Lipnik w 2013 roku. ( po wysłuchaniu opinii  stałych komisji  Rady)

11. Przedstawienie projektu  i podjęcie Uchwały w sprawie  Wieloletniej  Prognozy   Finansowej  Gminy  na lata 2013 – 2020.  (po wysłuchaniu opinii stałych komisji Rady)

12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności  międzysesyjnej.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy

Mazur Stanisław        

 Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku 2013-09-11
Opublikował: Mariusz Olech 2013-09-11 09:47:25
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-09-11 09:47:25
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 17 września 2013 r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.