Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2013r.

Lipnik, dnia  9 październik 2013 roku.

Znak:  Or. I.0002.XXXVIII.1.2.2013  

 

 

 

                                               

                                                     ZAPROSZENIE 

Działając  na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy z dnia  8 marca 1990 o samorządzie  gminnym ( jt. Dz.U z 2013 roku, poz. 594 )

                                                           Zwołuję : 

Sesję Rady Gminy  w Lipniku w dniu  18 października 2013 roku(tj.piątek)której obrady rozpoczną się  o godz. 800 w sali narad UG w Lipniku  (sala nr. 35 na piętrze )

            Proponowany  projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji ,stwierdzenie quorum , przyjęcie  porządku  obrad, przyjęcie  protokołu  poprzedniej sesji. ( z dn. 17 września 2013r. )
 2. Przedstawienie projektu  (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2013 r.
 3. Przedstawienie projektu (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2020.
 4. Przedstawienie projektu (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w   sprawie   ustalenia  stawek dotacji   przedmiotowej  dla Samorządowego  Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Lipniku.
 5. Przedstawienie projektu (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczania do oddania w użyczenie  części nieruchomości  zabudowanej  położonej Włostowie  na rzecz Sekcji  Diecezjalnego Instytutu  Akacji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej  Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Lokalnej „ Nasz Włostów „we Włostowie.
 6. Przedstawienie projektu (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie  zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Międzygórz i Lipnik.
 7. Przedstawienie projektu (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości  niezabudowanej położonej we Włostowie.
 8. Przedstawienie projektu (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji) i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości gruntowej  oznaczonej ewidencyjnie  jako działka  nr  167/21  i 167/13  położonej we Włostowie.
 9. Przedstawienie Analizy oświadczeń majątkowych radnych  za rok 2012 dokonanej   przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 10. Przedstawienie Analizy oświadczeń majątkowych  osób funkcyjnych  za rok 2012 dokonanej  przez Wójta Gminy Lipnik.
 11. Sprawozdanie  Wójta  Gminy z działalności  międzysesyjnej .
 12. Interpelacje  radnych.
 13.  Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad sesji

Uprzejmie  zapraszam  Panią /Pana ,-  Radnych  Rady Gminy do wzięcia  udziału we   Wspólnym  Posiedzeniu  Komisji, które  odbędzie  się dnia  14 października  2013 roku ( tj. poniedziałek  ) 2013r. z rozpoczęciem obrad  o godz. 8.00 w sali narad UG w Lipniku. 

Przedmiotem wspólnych obrad  komisji  będzie zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady.

Przewodniczący

  Rady Gminy

Mazur StanisławInformację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku 2013-10-09
Opublikował: Beata Placha 2013-10-10 14:26:34
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2013-10-10 14:26:34
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2013r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.