Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2013r.

Lipnik, dnia  14  listopada 2013 roku.

Znak:  Or. I.0002.XXXIX .1.2013 

 

„ ZAPROSZENIE  „

 

Działając na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy z dnia  8 marca 1990 o samorządzie  gminnym (jt. Dz.U z 2013 roku, poz. 594)

 

Zwołuję :

 

Sesję Rady Gminy  w Lipniku w dniu 22  listopada 2013 roku  (tj. piątek), której obrady rozpoczną się  o godz. 1100  w sali narad UG w Lipniku  (sala nr. 35 na piętrze )

 

Proponowany  projekt porządku obrad:


1. Otwarcie sesji ,stwierdzenie quorum , przyjęcie  porządku  obrad, przyjęcie  protokołu  poprzedniej sesji  z dnia 18.X.2013 roku.


 2. Omówienie problematyki  związanej ze szkodami  poczynionymi  przez zwierzynę łowną  i bobry.


 3. Przedstawienie projektu uchwały, wysłuchanie  opinii z obrad  stałych komisji Rady Gminy, i podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Gminy Lipnik na  2014 rok.


 4. Przedstawienie projektu ,opinie  komisji stałych , i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na lata 2014 -2016.


 5. Przedstawienie projektu uchwały, wysłuchanie  opinii z obrad  stałych komisji Rady Gminy, i podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia Programu   współpracy  Gminy Lipnik  z  organizacjami pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku publicznego  w 2014r.


 6. Przedstawienie projektu uchwały, wysłuchanie  opinii z obrad  stałych komisji Rady Gminy, i podjęcie uchwały  zmieniającej Uchwałę  w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad  korzystania   z przystanków komunikacyjnych  których właścicielem lub zarządzającym  jest Gmina Lipnik.


 7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej  położonej we Włostowie.


 8. Przedstawienie projektu uchwały, wysłuchanie  opinii z obrad  stałych komisji Rady Gminy, i podjęcie uchwały  w sprawie obniżenia  średniej ceny  skupu żyta do celów  wymiaru podatku  rolnego na rok  podatkowy 2014 na obszarze Gminy Lipnik.


 9. Przedstawienie projektu uchwały, wysłuchanie  opinii z obrad  stałych komisji Rady Gminy, i podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie gminy Lipnik w  roku 2013,  ( są  projekty uchwał )


  10. Przedstawienie projektu uchwały, wysłuchanie  opinii z obrad  stałych komisji Rady Gminy, i podjęcie uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy  na lata 2013-2020.

 

 11.Sprawozdanie  Wójta  Gminy z działalności  międzysesyjnej .


 12.Interpelacje  radnych.


 13.Wolne wnioski i zapytania.


 14.Zamknięcie obrad sesji.


  

Przewodniczący

  Rady Gminy  

 

Mazur StanisławInformację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku 2013-11-14
Opublikował: Mariusz Olech 2013-11-14 12:01:52
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-11-14 12:07:21
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2013r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.