Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia 2013 r.

                                                                             Lipnik, dnia 10  grudnia 2013 roku.

Znak: Or. I.0002.XL.1.2013 

 

 

      „ ZAPROSZENIE 

 

Działając na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy z dnia  8 marca 1990 o samorządzie  gminnym ( jt. Dz.U z 2013 roku, poz. 594 )

                                                 Zwołuję :

 

Sesję Rady Gminy  w Lipniku w dniu  19  grudnia  2013 roku  (tj. czwartek ), której obrady rozpoczną się  o godz.  1100  w sali narad UG w Lipniku ,

(sala nr. 35 na piętrze )


Proponowany  projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji ,stwierdzenie quorum , przyjęcie  porządku  obrad, przyjęcie  protokołu  poprzedniej sesji  z dnia 22 listopada 2013 roku.
  2. Przedstawienie projektu uchwały, wysłuchanie  opinii z obrad  stałych komisji Rady Gminy, i podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w roku 2013.
  3. Przedstawienie projektu uchwały, wysłuchanie  opinii z obrad  stałych komisji Rady Gminy, i podjęcie uchwały  w sprawie w sprawie  określenia  wzorów formularzy  informacji  i deklaracji podatkowych.
  4. Przedstawienie projektu uchwały, wysłuchanie  opinii z obrad  stałych komisji Rady Gminy, i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  podziału gminy Lipnik  na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych  wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
  5. Sprawozdanie  Wójta  Gminy z działalności  międzysesyjnej.
  6. Interpelacje  radnych.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Uprzejmie zapraszam  Panią/Pana  Radnych Rady Gminy  w Lipniku  do wzięcia udziału we  wspólnym posiedzeniu  komisji  Rady w dniu  16 grudnia 2013 roku  (tj. poniedziałek) którego obrady  rozpoczną się  o  godz. 10.00  w Sali narad  UG  nr 35 na piętrze. Przedmiotem obrad komisji  będzie  zaopiniowanie projektów uchwał.

Przewodniczący

  Rady Gminy

 

Mazur Stanisław

Otrzymują :

1   x   radni Rady Gminy w Lipniku ( wszyscy )

1    x  sołtysi Gminy  ( wszyscy )

1    x  a/aInformację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku 2013-12-11
Opublikował: Beata Placha 2013-12-11 14:04:48
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2013-12-11 14:04:48
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia 2013 r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.