Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 stycznia 2014 r.

Lipnik, dnia 20 stycznia 2014 roku.

Znak: Or. I.0002.XLII.1.2014


"ZAPROSZENIE"


 Działając na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy z dnia  8 marca 1990 o samorządzie  gminnym( jt. Dz.U z 2013 roku, poz. 594 )


Zwołuję :


 Sesję Rady Gminy  w Lipniku w dniu 30 stycznia 2014 roku (tj. czwartek ), której obrady rozpoczną się  o godz. 10.00 w sali narad  UG w Lipniku. (nr 35) 


 Proponowany  projekt porządku obrad: 1. Otwarcie sesji ,stwierdzenie quorum , przyjęcie  porządku  obrad, przyjęcie  protokołu  poprzedniej sesji  z dnia  30 grudnia 2013 roku.

 2. Omówienie  projektu uchwały, przedstawienie opinii  stałych komisji Rady, podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy w Lipniku na rok 2014.

 3. Omówienie projektu uchwały, przedstawienie opinii stałych komisji Rady, podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2014 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku.

 4. Omówienie  projektu uchwały, przedstawienie opinii stałych komisji Rady, podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2014 Komisji Rolnictwa i Handlu Rady Gminy w Lipniku.

 5. Omówienie projektu uchwały, przedstawienie opinii stałych komisji Rady, podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2014 Komisji Ładu i Porządku Publicznego Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych Rady Gminy w Lipniku.

 6. Omówienie projektu uchwały, przedstawienie opinii  stałych komisji Rady, podjęcie  uchwały  w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2014  Komisji Gospodarkii Finansów Rady Gminy  w Lipniku.

 7. Omówienie projektu uchwały, przedstawienie opinii stałych komisji Rady, podjęcie  uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie   dożywiania w ramach pomocy społecznej „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020."

 8. Omówienie projektu uchwały, przedstawienie opinii  stałych komisji Rady, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.

 9. Omówienie projektu uchwały, przedstawienie opinii stałych komisji Rady, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/328/2013r Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 września 2013r w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg powiatowych.

 10. Omówienie projektu uchwały, przedstawienie opinii stałych komisji Rady, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku.

 11. Omówienie projektu uchwały, przedstawienie opinii stałych komisji Rady, podjęcie  uchwały, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnik na 2014.

 12. Omówienie projektu uchwały, przedstawienie opinii stałych komisji Rady, podjęcie  uchwały, w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy na lata 2014 – 2023.

 13. Omówienie projektu uchwały, przedstawienie opinii stałych komisji Rady, podjęcie  uchwały, w sprawie uchwalenia wieloletniego „Programu  Gospodarowania  Mieszkaniowym Zasobem Gminy  na lata 2014 – 2020.

 14. Omówienie 2 projektów uchwał, przedstawienie opinii stałych komisji Rady, podjęcie uchwał, w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Lipniku.

 15.  Sprawozdanie Wójta Gminy  z działalności  międzysesyjnej.

 16.  Interpelacje i zapytania radnych.

 17.  Wolne wnioski.

 18. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący

 Rady Gminy

Stanisław Mazur


 

Uprzejmie zapraszam Państwa radnych do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu  Komisji, które zaplanowano na dzień 23 stycznia 2014 roku tj. (czwartek) na godz. 10.00.


Obrady komisji odbywać się będą w Sali narad na piętrze.


 Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku 2014-01-20
Opublikował: Beata Placha 2014-01-22 13:48:57
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-01-22 14:30:34
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 stycznia 2014 r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.