Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na Sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 marca 2014 roku.

                                Lipnik, dnia 18 marca 2014 r

 

Znak: Or. I .0002.XLIV.1.2014

  

                                                          

      „ ZAPROSZENIE 

Działając na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy z dnia  8 marca 1990 o samorządzie  gminnym ( jt. Dz.U z 2013 roku, poz. 594 )

                                                            Zwołuję :

Sesję Rady Gminy  w Lipniku w dniu  26   marca 2014   (tj. środa ), której obrady rozpoczną się  o godz. 9.00    w sali narad UG w Lipniku  (sala nr. 35 na piętrze )

Proponowany  projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji ,stwierdzenie quorum , przyjęcie  porządku  obrad, przyjęcie  protokołu  poprzedniej sesji  z dnia 3 marca  2014  roku
  2. Podjęcie uchwały  w sprawie sprzedaży   nieruchomości  niezabudowanej  położonej  we Włostowie ( po przedstawieniu opinii ze wspólnego posiedzenia Komisji )
  3. Podjęcie uchwały  w sprawie zawarcia  kolejnej  umowy  dzierżawy  nieruchomości gruntowej  położonej w Lipniku. ( po przedstawieniu opinii ze wspólnego posiedzenia Komisji )
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  programu  opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Lipnik na rok 2014. ( po przedstawieniu opinii ze wspólnego posiedzenia Komisji )
  5. Podjęcie uchwały   w sprawie   wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  funduszu sołeckiego  na 2015 rok  w  budżecie Gminy  Lipnik. ( po przedstawieniu opinii ze wspólnego posiedzenia Komisji )
  6. Podjęcie uchwały  w sprawie  wprowadzenia zmian  w budżecie gminy Lipnik na rok 2014( po przedstawieniu opinii ze wspólnego posiedzenia Komisji )
  7. Sprawozdanie  Wójta  Gminy z działalności  międzysesyjnej.
  8. Interpelacje  radnych.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

  Rady Gminy

 

Mazur Stanisław

Otrzymują :

1   x   radni Rady Gminy w Lipniku ( wszyscy )

1    x  sołtysi Gminy  ( wszyscy )

1    x  a/aInformację wytworzył: Przewodniczacy Rady Gminy w Lipniku 2014-03-18
Opublikował: Beata Placha 2014-03-18 13:41:04
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2014-03-18 13:41:04
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na Sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 marca 2014 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.