Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na 27 maja 2014 roku na godz. 10.00. w siedzibe Urzędu Gminy w Lipniku.

                                                                    Lipnik ,dnia  15.05.2014 roku.

Znak: Or. II.0002.XLV.1.2014r.

 

 

                                            

 

                                                                       

                                              „ ZAPROSZENIE 

 

Działając na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy z dnia  8 marca 1990  o samorządzie  gminnym  ( jt. Dz.U z 2013 roku, poz. 594 )

                                                  

Zwołuję :

 

Sesję Rady Gminy  w Lipniku w dniu  27 maja  2014 roku  ( tj. wtorek  ), której obrady rozpoczną się  o godz. 10.00  w sali narad UG w Lipniku. (nr 35 na piętrze ) 

 

Proponowany  projekt porządku obrad:

 

1.Otwarcie sesji ,stwierdzenie quorum , przyjęcie  porządku  obrad, przyjęcie  protokołu  z poprzedniej sesji .

 

2. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie sprawozdania z wykonania  budżetu gminy za rok 2013

 

3. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o ocenie rocznych sprawozdań  finansowych  Gminy Lipnik  za rok 2013r.

 

4. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnik w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Lipnik.

 

5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  o,  wniosku Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy w  Lipniku  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipnik.

 

6. Przedstawienie opinii i ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady na temat oceny sprawozdania Wójta Gminy z wykonania  budżetu  za 201 3r i wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy Lipnik.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy Lipnik  za rok 2013.

 

8. Podjęcie  uchwały, w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipnik z wykonania budżetu za rok 2013.

 

9.  Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2014 r. (po wysłuchaniu opinii ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 22 maja 2014r.)  razem trzy projekty  uchwał.

 

10.Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie wieloletniej  prognozy finansowej gminy   na lata 2014- 2023.

 

11. Podjęcie Uchwały  w sprawie  wprowadzenia zmiany do Załącznika do uchwały Nr XXXVIII/319/2013 RG w Lipniku  z dnia 17.09.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  w części  miejscowości   Kaczyce , Grocholice , Swojków  gmina  Lipnik. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia oceny  Zasobów  Pomocy Społecznej  na 2013  rok dla Gminy Lipnik.

 

13. Podjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie.

 

14 .Podjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku.

 

15. Podjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej  w  Lipniku. 

 

16.  Sprawozdanie Wójta Gminy  z działalności międzysesyjnej.

 

17.  Interpelacje i zapytania radnych.

 

18. Wolne wnioski.

 

19.  Zamknięcie obrad sesji.

 

                                       Przewodniczący

                                          Rady Gminy

 

                                     Mazur Stanisław

 Informację wytworzył: Mazur Stanisław 2014-05-15
Opublikował: Beata Placha 2014-05-20 08:35:25
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2014-05-20 09:03:48
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na 27 maja 2014 roku na godz. 10.00. w siedzibe Urzędu Gminy w Lipniku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.