Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 lipca 2014 roku .

                                                                    Lipnik, dnia 2 lipca 2014 r

 

Znak: Or. I .0002.XLVI.1.2014

                                                             Pan / Pani

 

                                                                 

                                                      „ ZAPROSZENIE  „

 

Działając na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy z dnia  8 marca 1990 o samorządzie  gminnym  ( jt. Dz.U z 2013 roku, poz. 594 )

 

                                                              Zwołuję : 

Sesję Rady Gminy  w Lipniku w dniu 7 lipca 2014 (tj. poniedziałek),  której obrady rozpoczną się  o godz. 10.00  w sali narad UG w Lipniku  (sala nr. 35 na piętrze)

Proponowany  projekt porządku obrad:

 

1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum , przyjęcie  porządku  obrad, przyjęcie  protokołu  poprzedniej sesji.

2. Podjęcie uchwały  w sprawie  wprowadzenia zmian  w budżecie gminy Lipnik na rok 2014( po przedstawieniu opinii ze wspólnego posiedzenia Komisji )

3. Podjęcie uchwały  w sprawie  wprowadzenia zmian  w budżecie gminy Lipnik na rok  2014.

4.  Podjęcie uchwały  w sprawie  wprowadzenia zmian  w budżecie gminy Lipnik na rok  2014.

5.  Podjęcie uchwały  w sprawie  zaciągnięcia pożyczki  na wyprzedzające finansowanie  w ramach  PROW  2007 -2013. ( po przedstawieniu opinii ze wspólnego posiedzenia Komisji )

6.  Podjęcie uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej  Gminy na lata 2014 -2023 ( po przedstawieniu opinii ze wspólnego posiedzenia Komisji do projektu uchwały.)

7.  Sprawozdanie  Wójta  Gminy z działalności  międzysesyjnej.

8.  Interpelacje  radnych.

9.  Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad sesji.

Państwa  Radnych Rady Gminy  w Lipniku   zapraszam  do wzięcia  udziału we wspólnym posiedzeniu  stałych komisji  Rady, które odbędzie się również  7 lipca 2014r  r. ( tj. poniedziałek  ) w siedzibie Urzędu Gminy w  Lipniku ( w sali narad na piętrze.) Rozpoczęcie obrad komisji   nastąpi  na godz. 9.00 .

                      

Przewodniczący

  Rady Gminy 

Mazur Stanisław

1   x   radni Rady Gminy w Lipniku ( wszyscy )

1    x  sołtysi Gminy  ( wszyscy )

1    x  a/aInformację wytworzył: Mazur Stanisław 2014-07-02
Opublikował: Beata Placha 2014-07-03 12:43:33
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2014-07-03 13:04:10
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 lipca 2014 roku .

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.