Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 sierpnia 2014 roku.

                                                                            Lipnik, dnia 8 sierpnia 2014 r

 

Znak: Or. I .0002.XLVII.1.2014

                                                                 

                                                                

                                                            „ ZAPROSZENIE  „

Działając na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy z dnia  8 marca 1990 o samorządzie  gminnym ( jt. Dz.U z 2013 roku, poz. 594 )

                                                                     Zwołuję : 

Sesję Rady Gminy  w Lipniku w dniu  12 sierpnia 2014 (tj. wtorek ),  której obrady rozpoczną się  o godz. 9.00  w sali narad UG w Lipniku  (sala nr. 35 na piętrze )

Proponowany  projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum , przyjęcie  porządku  obrad, przyjęcie  protokołu  poprzedniej sesji.

2. Omówienie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji do niepublicznych punktów przedszkolnych  prowadzonych  na terenie Gminy Lipnik przez osoby fizyczne i prawne  inne niż  jednostki samorządu terytorialnego  oraz trybu  i zakresu  kontroli  prawidłowości   ich wykorzystania.  (po wysłuchaniu opinii ze wspólnego posiedzenia komisji )

3. Omówienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia  pożyczki w Wojewódzkim Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie  zadania  pn. Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej  tłocznej i grawitacyjnej  wraz z przyłączami   i pompowniami  ścieków  w miejscowości Kurów.

4. Przedstawienie  projektu  i podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2014 roku. (po wysłuchaniu opinii ze wspólnego posiedzenia komisji )

5. Przedstawienie  projektu i podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2014 -2013. (po wysłuchaniu opinii ze wspólnego posiedzenia komisji.

6. Sprawozdanie  Wójta  Gminy z działalności  międzysesyjnej.

8. Interpelacje  radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Państwa  Radnych  Rady  Gminy  w Lipniku   zapraszam  do wzięcia  udziału       we wspólnym posiedzeniu  stałych komisji  Rady,  które odbędzie się również  12 sierpnia  2014r  r.( tj .wtorek) w siedzibie Urzędu Gminy w  Lipniku ( w sali narad na piętrze.)  Rozpoczęcie obrad komisji  nastąpi  na godz. 8.30.

                                                 Przewodniczący

                                                    Rady Gminy

                                                 Mazur Stanisałw

 

                                                    Informację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2014-08-08
Opublikował: Beata Placha 2014-08-08 12:02:27
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2014-08-08 12:02:27
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 sierpnia 2014 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.