Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 września 2014 roku

                                                                                    Lipnik, dnia 5 września 2014 r

 

Znak: Or. I .0002.XLIX.1.2014

 

 

                                                      „ ZAPROSZENIE  „

 

Działając na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy z dnia  8 marca 1990 o samorządzie  gminnym  ( jt. Dz.U z 2013 roku, poz. 594 )

 

                                                              Zwołuję : 

Sesję Rady Gminy  w Lipniku w dniu 11 września  2014 (tj. czwartek),  której obrady rozpoczną się  o godz. 10.00  w sali narad UG w Lipniku  (sala nr. 35 na piętrze )

 

Proponowany  projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum , przyjęcie  porządku  obrad, przyjęcie  protokołu  poprzedniej sesji.
  2. Podjęcie uchwały w  sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie gminy Lipnikw 2014 roku po wysłuchaniu  opinii komisji )
  3. Podjęcie uchwały w sprawie   zatwierdzenia taryf  na zbiorowe  zaopatrzenie  w wodę  i zbiorowe  odprowadzenie ścieków oraz  stosowanie  dopłat   do ceny 1 m3 ścieków na terenie Gminy Lipnik.
  4. Sprawozdanie  Wójta  Gminy z działalności  międzysesyjnej.
  5. Interpelacje  radnych.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Państwa  Radnych Rady Gminy  w Lipniku   zapraszam  do wzięcia  udziału we  wspólnym posiedzeniu  stałych komisji  Rady,  które odbędzie się również  11 września  2014r  r. ( tj. czwartek ) w siedzibie Urzędu Gminy w  Lipniku ( w sali narad na piętrze.) Rozpoczęcie obrad komisji   nastąpi  na godz. 9.00 . Przedmiotem obrad  komisji będzie zaopiniowanie projektów uchwał.

 

 

Przewodniczący

  Rady Gminy 

 

Mazur Stanisław

1   x   radni Rady Gminy w Lipniku ( wszyscy )

1    x  sołtysi Gminy  ( wszyscy )

1    x a/aInformację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2014-09-05
Opublikował: Beata Placha 2014-09-05 13:44:43
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2014-09-05 13:44:43
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 września 2014 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.