Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 października 2014 roku.

                                                                                           Lipnik, dnia 24.10. 2014 r

Znak: Or. I .0002. LI .1.2014

 

 

 

                                                            „ ZAPROSZENIE  „

 

Działając na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy z dnia  8 marca 1990 o samorządzie  gminnym  ( jt. Dz.U z 2013 roku, poz. 594 )

                                                                                 Zwołuję :

Sesję Rady Gminy  w Lipniku w dniu  29  października  2014   (tj. środa ), której obrady rozpoczną się  o godz.. 11.00   w sali narad UG w Lipniku  (sala nr. 35 na piętrze )

 

Proponowany  projekt porządku obrad:

 

 1. Otwarcie sesji ,stwierdzenie quorum , przyjęcie  porządku  obrad sesji.
 2.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Lipnik. ( po przedstawieniu opinii ze wspólnego posiedzenia stałych  Komisji Rady )
 3. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/125 położonej we Włostowie po przedstawieniu opinii ze wspólnego posiedzenia Komisji )
 4. Podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia   programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku  publicznego w 2015 . ( po przedstawieniu opinii ze wspólnego posiedzenia Komisji )
 5. Podjęcie  uchwały  w sprawie  wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Lipnik   w 2014 roku.  ( 3 projekty uchwał ) ( po przedstawieniu opinii ze wspólnego posiedzenia Komisji )
 6. Przedstawienie analizy  oświadczeń  majątkowych  radnych  składanych w  roku 2014  - dokonanej  przez   Przewodniczącego  Rady Gminy  w Lipniku.
 7. Przedstawienie analizy  oświadczeń  majątkowych  osób funkcyjnych składanych w  roku 2014  dokonanej   przez Wójta Gminy  w Lipniku.
 8. Podjęcie  uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Gminy Lipnik na rok. 2015.
 9. Przedstawienie  informacji organowi stanowiącemu  o stanie  realizacji  zadań oświatowych  w szkołach z terenu Gminy Lipnik  za poprzedni rok szkolny  w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach zgodnie z art.9. ustawy o systemie oświaty. ( Proszę o przygotowanie  w/w informacji  na piśmie  i w  2 egz.  na potrzeby Biura Rady  P. Dyrektor  Zespołów Szkół w Lipniku i we Włostowie  , i przedstawienie  tych informacji na sesji Rady). Uzupełnieniem powyższej informacji ,będzie jednocześnie - Sprawozdanie Kierownika OPS w  Lipniku  o stypendiach za wymieniony rok szkolny.  Proszę o przygotowanie tej informacji  również w 2 egz. na potrzeby Biura Rady. Sprawozdanie  Wójta  Gminy z działalności  międzysesyjnej.
 10. Interpelacje  radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

               Uprzejmie zapraszam P/P  radnych  na wspólne posiedzenie stałych komisji, które rozpocznie  się w dniu 29 października 2014 roku   r. o godz. 9. 30  poprzedzając obrady sesji  w siedzibie UGw Lipniku w sali narad  nr. 35.

               Przedmiotem  obrad posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów  w/w  uchwał.

                                                                       

                                                                        Przewodniczący

                                                                              Rady Gminy

                                                                         Mazur  StanisławInformację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2014-10-27
Opublikował: Beata Placha 2014-10-27 14:46:07
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2014-10-27 14:46:07
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 października 2014 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.