Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 9 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku.

 

Lipnik , dnia 5 grudnia  2014 roku

 

 

 

Znak :Or. II. 002 / III/ 2014

 

                                                   Pani/Pan

 

 

                                             Z A P R O S Z E N I E  

 

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym (j.t. Dz.U z 2013 r. poz. 594)

 

                                                   Z w o ł u j ę 

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w dniu   9  grudnia  2014 roku  ( tj  wtorek  ) na godz.10.00 w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku , sala narad  na piętrze. (Nr. 35).

 

Projekt porządku  obrad :

 

1.  Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.   Przedstawienie  projektu  i podjęcie Uchwały  -  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  do celów wymiaru  podatku rolnego  na rok podatkowy  2015   na obszarze  Gminy Lipnik  (po przedstawieniu opinii we wspólnego posiedzenia komisji .)

3 -  Przedstawienie  projektu   i podjęcie Uchwały   w sprawie   ustalenia stawek podatku od nieruchomości . (po przedstawieniu opinii we wspólnego posiedzenia komisji .)

 

4 -   Przedstawienie  projektu uchwały i podjęcie Uchwały   w sprawie  określenia  wysokości   stawek  podatku od środków  transportowych  na terenie Gminy Lipnik. ( po przedstawieniu opinii we wspólnego posiedzenia komisji .

5. – Przedstawienie  projektów uchwał  w sprawie  wprowadzenia zmiana w budżecie  Gminy Lipnik  na rok 2014. ( po przedstawieniu opinii we wspólnego posiedzenia komisji .)

 

6.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności  międzysesyjnej .

7.  Interpelacje i zapytania radnych.

8.  Wolne wnioski .

9.  Zamknięcie obrad sesji.                                    Przewodniczący

                                                   Rady Gminy

 

                                                    Mazur Stanisław

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn zm. ), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku 2014-12-05
Opublikował: Beata Placha 2014-12-05 15:05:36
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2014-12-05 15:09:02
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 9 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.