Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 stycznia 2015 roku na godz. 11.00 .

 

                                                                               Lipnik , dnia   12styczeń  2015 r.

Znak :Or. II.0002 / V/ 2015              

                                                             Pan / Pani

                                                                         ………………………………………………………………………..

                                                                       

                 

                                                         Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym (j.t.  Dz. U z 2013r.poz. 594)

                                                                        Z w o ł u j ę 

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w dniu   21  stycznia  2015 roku  ( tj  środa   ) na godz.  11.00   w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku , sala narad  na piętrze. (Nr. 35).

Projekt porządku  obrad :

 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji  z dnia 9 grudnia 2014 r.  i  29  grudnia 2014 roku.
 2. Przedstawienie projektu i podjęcie Uchwały w sprawie  Wieloletniej  prognozy Finansowej  Gminy na lata  2015 -2025.(po uprzednim wysłuchaniu  opinii  ze wspólnych obrad komisji )
 3. Przedstawienie  projektu  i podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy  Lipnik na rok 2015. (po uprzednim wysłuchaniu  opinii  ze wspólnych obrad komisji )  - przestawienie 3  opinii RIO .
 4. Przedstawienie projektu   i podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  w z budżetu państwa   na wyprzedzające finansowanie  w ramach PROW 2007 -2013.  (po uprzednim wysłuchaniu  opinii  ze wspólnych obrad komisji )
 5. Przedstawienie  projektu i podjęcie uchwały sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego  na pokrycie planowanego  deficytu  budżetu   i wcześniej  zaciągniętych  pożyczek .
 6. Przedstawienie  projektu   i podjęcie  uchwały  w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy w Lipniku  na rok  2015. ( po uprzednim wysłuchaniu  opinii  ze wspólnych obrad komisji )
 7. Przedstawienie  projektu   i  podjęcie  uchwały  w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2015  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku.  (po uprzednim wysłuchaniu  opinii  ze wspólnych obrad komisji )
 8. Przedstawienie  projektu   i  podjęcie  uchwały  w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2015  Komisji Rolnictwa i Handlu Rady Gminy  w Lipniku. (po przedstawieniu  opinii  komisji  stałej )
 9. Przedstawienie  projektu   i  podjęcie  uchwały  w sprawie przyjęcia planu pracy na rok  2015  Komisji Ładu i Porządku Publicznego Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych Rady Gminy w Lipniku. (po przedstawieniu  opinii  komisji  stałej  )
 10.  Przedstawienie  projektu   i  podjęcie  uchwały   w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2015  Komisji Gospodarki i Finansów Rady Gminy w Lipniku. (po przedstawieniu  opinii  komisji  stałej )
 11. Przedstawienie  projektu  i podjęcie uchwały  w sprawie  zawarcia kolejnej   umowy  dzierżawy   nieruchomości   gruntowej  oznaczonej  ewidencyjnie  jako działka  nr 10. położonej w Usarzowie. (po uprzednim wysłuchaniu  opinii  ze wspólnych obrad komisji )
 12. Przedstawienie  projektu  i podjęcie uchwały  w sprawie  zawarcia kolejnej   umowy  dzierżawy   nieruchomości   gruntowej  oznaczonej  ewidencyjnie  jako działka  nr 40/41 położonej we Włostowie . (po uprzednim wysłuchaniu  opinii  ze wspólnych obrad komisji )
 13. Przedstawienie  projektu  i podjęcie uchwały  w sprawie  sprzedaży nieruchomości położnej w Lipniku. (po uprzednim wysłuchaniu opinii ze wspólnych obrad komisji )
 14. Przedstawienie  projektu  i podjęcie uchwały  w sprawie   przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy w Lipnik  2015 . ( po uprzednim wysłuchaniu  opinii  ze wspólnych obrad komisji )
 15. Przedstawienie  projektu  i podjęcie uchwały  w sprawie   dotacji przedmiotowej  dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku. ( po uprzednim wysłuchaniu  opinii  ze wspólnych obrad komisji )
 16. Przedstawienie  projektu  i podjęcie Uchwały w sprawie wytypowania osoby która będzie reprezentowała  Gminę Lipnik  na  Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. (po uprzednim wysłuchaniu  opinii  ze wspólnych obrad komisji )
 17. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej .
 18. Interpelacje i zapytania radnych .
 19. Wolne wnioski i zapytania .
 20. Zamknięcie obrad sesji .

 

                                                                                  Przewodniczący

                                                                                    Rady Gminy

 

 

                                                                                   Mazur Stanisław

 

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn zm. ), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2015-01-12
Opublikował: Beata Placha 2015-01-13 08:02:11
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2015-01-13 08:02:11
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 stycznia 2015 roku na godz. 11.00 .

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.