Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 kwietnia 2015 roku .

Lipnik , dnia  9 kwietnia  2015 r.

Znak :Or. II.0002 /VII/  2015              

                                                                       Pani/Pan

                                                                       ……………………………………………..

 

             

                                                          Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym (j.t. Dz. U z 2013r. poz. 594)

                                                                 Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w dniu 15 kwietnia  2015 roku (  tj. środa )  na godzinę 10.00  w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku , sala narad  na piętrze.  (Nr. 35).

Projekt porządku  obrad :

  1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad.
  2. Przedstawienie   projektu i podjęcie  uchwały w sprawie  zawarcia kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości gruntowej oznaczonej  ewidencyjnie  jako działka  nr 40/135 położonej we Włostowie ( przedstawienie opinii ze wspólnego komisji.)
  3. Przedstawienie projektu  i podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy na lata 2015 – 2029.       ( przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia komisji ).
  4. Przedstawienie  projektu i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę                       Nr L /407/ 2014 Rady  Gminy w  Lipniku  z dnia 29 września 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Opatowskiemu  na realizacje  zadania z zakresu dróg powiatowych. (przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia komisji)
  5. Przedstawienie  projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej  Uchwałę    Nr V /29/ 2015 Rady Gminy w Lipniku  z dnia 21 stycznia 2015 roku  w  sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego  na pokrycie planowanego  deficytu budżetu  i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.  ( przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia komisji)

6.  Przedstawienie  projektu i podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2015.( przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia komisji. - projekt dotyczy OPS).

7.  Przedstawienie  projektu i podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2015 . ( przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia komisji. - projekt od Skarbnika Gminy).

8.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.


9. Interpelacje radnych.


10.Wolne wnioski i zapytania.


11. Zamknięcie obrad sesji.  

 

Uprzejmie zapraszam Panią /Pana Radnego Gminy Lipnik do  wzięcia  udziału  we wspólnym posiedzeniu komisji , które odbędzie się w dniu  13 kwietnia 2015 roku.( tj. poniedziałek ) w  sali narad Urzędu Gminy w Lipniku  nr 35 na piętrze )

Rozpoczęcie obrad  nastąpi  o godz. 10.00

Tematyką  obrad komisji będzie : zaopiniowanie projektów uchwał  na sesję.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn zm. ), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.   

 

 

 

 

Przewodniczący

 

  Rady Gminy

 

 

Mazur StanisławInformację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2015-04-09
Opublikował: Beata Placha 2015-04-10 12:27:48
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2015-04-10 12:37:54
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 kwietnia 2015 roku .

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.