Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 kwietnia 2015 roku .

Lipnik , dnia  23 kwietnia  2015 r.

Znak :Or. II.0002 /VIII/  2015              

                                                                       Pani/Pan

                                                                       ……………………………………………..

             

                                                          Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym (j.t. Dz. U z 2013r. poz. 594)

                                                                  Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w dniu 28 kwietnia  2015 roku (  tj. wtorek )  na godzinę 10.00  w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku , sala narad  na piętrze. (Nr. 35).

Projekt porządku  obrad :

  1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad.
  2. Przedstawienie  projektu i podjęcie  uchwały w sprawie składania przez gminę Lipnik fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów w ramach RPO WŚ 2014 – 2020
  3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie obrad sesji.  

Uprzejmie zapraszam Panią /Pana Radnego Gminy Lipnik do  wzięcia  udziału  we wspólnym posiedzeniu komisji , które odbędzie się w dniu  28 kwietnia 2015 roku,( tj. wtorek ) w  sali narad Urzędu Gminy w Lipniku  nr 35 na piętrze )

Rozpoczęcie obrad  nastąpi  o godz. 9.30

Tematyką  obrad komisji będzie : zaopiniowanie projektów uchwał  na sesję.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  t. j.Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn zm. ), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.   

 

Przewodniczący

  Rady Gminy

Mazur StanisławInformację wytworzył: Przewodniczący Rday Gminy w Lipniku 2015-04-24
Opublikował: Beata Placha 2015-04-24 12:35:35
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2015-04-24 12:41:28
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 kwietnia 2015 roku .

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.