Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 lipca 2015 roku na godz. 11.00.

                                                                            Lipnik , dnia  2 lipca 2015 r.

Znak :Or. II.0002 .X. 2015              

                                                            

                                                                  

 

                                                          Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym (j.t. Dz. U z 2013r. poz. 594)                                                               

                                                                  Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w dniu  9 lipca 2015 roku ( tj. czwartek ) na godzinę 11.00  w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku , sala narad  na piętrze. (Nr. 35).

Projekt porządku  obrad :

  1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu z sesji.
  2.  Przedstawienie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia woli członkostwa Gminy Lipnik  w Lokalnej Grupy Działania  Ziemi Sandomierskiej w okresie  Programowania  2014 -2020. – opinia komisji .
  3. Przedstawienie projektu  i podjęcie uchwały w  sprawie  powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników. - opinia komisji .
  4. Przedstawienie projektu  i podjęcie uchwały w  sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku.-  opinia komisji .
  5. Przedstawienie projektu  i  podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2015 -2029 .- opinia komisji.
  6. Przedstawienie projektu  i podjęcie  uchwały w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w budżecie gminy Lipnik w 2015 r. – opinia komisji.
  7. Sprawozdanie  Wójta Gminy z działalności  międzysesyjnej.
  8. Interpelacje  i zapytania radnych.
  9. Wolne wnioski  i zapytania .
  10. Zamknięcie obrad sesji .

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.   Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn zm. ), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

      Mazur StanisławInformację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2015-07-02
Opublikował: Beata Placha 2015-07-07 09:37:54
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2015-07-07 09:37:54
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 lipca 2015 roku na godz. 11.00.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.