Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 13 sierpnia 2015 roku .

                                                                               Lipnik , dnia 3 sierpnia  2015 r.

Znak :Or. II.0002 .XI. 2015              

 

                                                                            Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym (j.t. Dz. U z 2013r. poz. 594)                                                              

                                                                             Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w  dniu  13  sierpnia  2015 roku ( tj. czwartek ) na godzinę 10.00  w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku , sala narad  na piętrze. (Nr. 35).

Projekt porządku  obrad :

 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu z sesji.
 2. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015r.  (2 projekty uchwał)
 3. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego, leśnego , w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkasa.
 4. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gołębiów  Gm. Lipnik.
 5. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik.
 6. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonymi numerami ewidencyjnymi  329/6, 329/8, 329/10 i 329/11 położonej w miejscowości Słabuszowice.
 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej  do przeprowadzenia  głosowania  i ustalenia wyników wyborów na ławników  do Sądu Rejonowego  w Opatowe i do Sądu Rejonowego  w Sandomierzu w tym do Sądu Pracy .
 8. Przedstawienie   opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w  Kielcach o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 9. Przedstawienie opinii  Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników.  
 10. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie  (głosowanie tajne).
 11. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu w tym do Sądu Pracy  ( głosowanie tajne).
 12. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy .
 13. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
 14. Sprawozdanie Wójta Gminy  z działalności międzysesyjnej.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.   Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn zm. ), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.

 

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                            Mazur StanisławInformację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2015-08-03
Opublikował: Beata Placha 2015-08-03 13:58:23
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2015-08-03 13:58:23
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 13 sierpnia 2015 roku .

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.