Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 września 2015 r.

                                                                      Lipnik , dnia  8 wrzesień 2015 r.

Znak: Or. II.0002 .XII. 2015              

 

                                                                 Pan/Pani

                                                                 ............................................................

 

 

                                                            Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym (j.t. Dz. U  z 2013r. poz. 594)                                                              

                                                                             Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w  dniu  14  września  2015 roku (tj. poniedziałek) na godzinę 11.00  w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku , sala narad  na piętrze. (Nr. 35).

Projekt porządku  obrad :

 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu z sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy  o przebiegu realizacji budżetu gminy  Lipnik  za I półrocze 2015 r.  (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady)
 3. Przedstawienie  Uchwały RIO Kielce  w sprawie opinii  o informacji  o przebiegu  wykonania  budżetu Gminy  Lipnik za rok 2015.  – przyjęcie sprawozdania .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz stosowania dopłat do ceny  1 m 3 ścieków dla gospodarstw domowych.  (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik  - (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik  - (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik   (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik  - (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej  w Lipniku. (opinia komisji)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości działki Nr. 78/1 położonej w Kurowie.  (opinia komisji)
 11. Podjęcie  uchwały w sprawie nabycia działki Nr. 144/1 położonej w Usarzowie.(opinia komisji)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki Nr. 113/1 położonej w Usarzowie. (opinia komisji)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki Nr. 109/8 położonej w Usarzowie. (opinia komisji)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki Nr. 108/5 położonej w Usarzowie. ( opinia komisji)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki Nr. 1. 107/3 położonej w Usarzowie.   (opinia komisji)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Lipnik. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Lipnik.  (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipnik. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady).
 19. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lipnik  porozumienia z Powiatem Opatowskim dotyczącego założenia i prowadzenia przedszkoli specjalnych przez Powiat Opatowski.
 20.  Sprawozdanie Wójta Gminy  z działalności międzysesyjnej.
 21.  Interpelacje i zapytania radnych.
 22.  Wolne wnioski i zapytania
 23.  Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                           Przewodniczący       

                                                                                             Rady Gminy

                                                                                           Mazur Stanisław    Informację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku 2015-09-08
Opublikował: Beata Placha 2015-09-09 12:18:16
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2015-09-09 12:18:16
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 września 2015 r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.