Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 grudnia 2015 roku .

                                                                          Lipnik , dnia 23 listopada 2015 r.

Znak :Or. II.0002 .XIV.1 .2015r.             

 

 

 

 

                                           

                                                            Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym  (j.t. Dz. U z 2015 r. poz. 1515)                                                              

                                                                        Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w  dniu   3  grudnia 2015 roku ( tj. czwartek )  na godzinę  10.00    w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku , sala narad  na piętrze       (Nr. 35).

Projekt porządku  obrad :

 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu z sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie  obniżenia średniej  ceny skupu żyta  do celów wymiaru podatku rolnego na rok  podatkowy  2016 na obszarze Gminy Lipnik. (opinia z komisji)
 3. Podjęcie uchwały  w sprawie  ustalenia  stawek  w podatku od nieruchomości  na terenie Gminy Lipnik. (opinia z komisji)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek  podatku od środków  transportowych . (opinia z komisji)  
 5. Podjęcie  uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie zwolnień  od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik. (opinia z komisji)
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie  określenia wzorów formularzy  informacji  i  deklaracji  podatkowych. (opinia z komisji)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w zakresie oświaty. (opinia z komisji)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany regulaminu  wynagradzania  nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipnik. (opinia z komisji)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę  w sprawie udzielenia pomocy  finansowej  powiatowi  Opatowskiemu na realizacje zadania z zakresu  dróg powiatowych. (opinia z komisji)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  Gminy Lipnik  na rok 2015 . (opinia z komisji)
 11. Podjęcie  uchwały zmieniającej Uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2015 -2029. (opinia z komisji)
 12. Podjęcie uchwały  w sprawie  przyjęcia Gminnego  Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2016 r. (opinia z komisji)
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy  z działalności międzysesyjnej.
 14.  Interpelacje i zapytania radnych.
 15.  Wolne wnioski i zapytania
 16.  Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (j.t. Dz. U z 2015 r. poz. 1515), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.  

 

                                                                                           Przewodniczący      

                                                                                              Rady Gminy

 

                                                                                           Mazur Stanisław   

 

 Informację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2015-11-23
Opublikował: Beata Placha 2015-11-24 12:03:51
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2015-11-24 12:03:51
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 grudnia 2015 roku .

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.