Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30.12.2015r.

                                                                              Lipnik , dnia  22 grudnia 2015 r.

Znak : Or. II.0002 .XV. 1.2015        

 

 

     

 

 

 

                                                            Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym  (j.t. Dz. U z 2015 r. poz. 1515)                                                              

                                                                             Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w  dniu   30 grudnia 2015 roku ( tj.  środa ) na godzinę 11 00 w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku , sala narad  na piętrze. (Nr. 35).

Część I  robocza :


Projekt porządku  obrad :

  1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu z sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lipnik na lata 2015 – 2022 (opinia komisji )
  3. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmiana w budżecie Gminy Lipnik w roku 2015. (opinia komisji )
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2029. (opinia komisji )
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy  z działalności międzysesyjnej.                                
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Wolne wnioski i zapytania
  8. Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (  t. j. Dz.U z 2015r.poz.1515), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.  

 


Część  II  Spotkanie  Noworoczne


          Przewodniczący

         Rady Gminy

          Mazur Stanisław

 

 

Do przedstawionego wyżej projektu porządku obrad   na sesję w dniu 30.12.2015 roku zachodzi  potrzeba  wprowadzenia  projektu uchwały w  sprawie :

Trybu udzielania  i rozliczania dotacji dla niepublicznych  punktów przedszkolnych  prowadzonych  na terenie  Gminy Lipnik  przez  osoby fizyczne  i prawne  inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu  kontroli  prawidłowości  ich wykorzystania. ( opinia komisji )

 

Przewodniczący

  Rady Gminy

Mazur Stanisław

 

 

 
Informację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2015-12-22
Opublikował: Beata Placha 2015-12-23 08:29:03
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2015-12-23 08:29:03
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30.12.2015r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.