Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 stycznia 2016 roku na godz. 11.00.

                                                                       Lipnik , dnia 12  stycznia 2016 r.

Znak : Or. II.0002 .XVI. 1.2016        

 

 

 

 

 

                                                  Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym  (j.t. Dz. U z 2015 r. poz. 1515)                                                                     

                                                        Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w  dniu   27 stycznia  2016 roku  ( tj. środa ) na godzinę 11 00   w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku , sala narad  na piętrze. (Nr. 35).

Proponowany projekt porządku  obrad :

 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu z sesji.
 2. Podjęcie uchwały  w sprawie  wymagań  jakie winien  spełniać przedsiębiorca  ubiegający się  o uzyskanie  zezwolenia  na prowadzenie działalności  w zakresie  ochrony  przed bezdomnymi  zwierzętami,  prowadzenie schronisk  dla bezdomnych  zwierząt , a także  grzebowisk  i spalarni zwłok  zwierzęcych  i ich części   na terenie Gminy Lipnik. (opinia  ze  wspólnego posiedzenia komisji )
 3. Podjęcie uchwały w  sprawie sprzedaży nieruchomości niezbudowanej położonej w Swojkowie . (opinia  ze  wspólnego posiedzenia komisji )
 4.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnik na rok 2016 ( opinia ze  wspólnego posiedzenia komisji ) ( opinie RIO  )
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2029 (opinia  ze wspólnego posiedzenia komisji )
 6. Przedstawienie  projektu   i podjęcie  uchwały  w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy   w Lipniku  na rok  2016. ( po uprzednim wysłuchaniu  opinii  ze wspólnych obrad komisji )
 7. Przedstawienie  projektu   i  podjęcie  uchwały  w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2016  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku.  (po uprzednim wysłuchaniu  opinii  ze wspólnych obrad komisji )
 8.  Przedstawienie  projektu   i  podjęcie  uchwały  w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2016  Komisji Rolnictwa i Handlu Rady Gminy  w Lipniku. (po przedstawieniu  opinii  komisji  stałej )
 9.  Przedstawienie  projektu   i  podjęcie  uchwały  w sprawie przyjęcia planu pracy na rok  2016  Komisji Ładu   i Porządku Publicznego Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych Rady Gminy w Lipniku. ( po przedstawieniu  opinii  komisji  stałej  )
 10.  Przedstawienie  projektu   i  podjęcie  uchwały   w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2016  Komisji Gospodarki i Finansów Rady Gminy w Lipniku.  (po przedstawieniu  opinii  komisji  stałej )  
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy  z działalności międzysesyjnej.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.    
 13. Wolne wnioski i zapytania.      
 14. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                           Przewodniczący

              Rady  Gminy

 

                Mazur Stanisław

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (  t. j. Dz.U z 2015r.poz.1515), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.  Informację wytworzył: Przewodniczacy Rady Gminy 2016-01-12
Opublikował: Beata Placha 2016-01-12 13:15:35
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2016-01-12 13:15:35
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 stycznia 2016 roku na godz. 11.00.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.