Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 luty 2016 roku.

                                                                          Lipnik , dnia 23 luty 2016  r.

Znak : Or. II.0002 .XVII. 1.2016        

 

                                                                                Pan /Pani  

                                                         …………………………………..

                                                                                                                                           …………………………………..

                       

                                                            Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym  (j.t. Dz. U z 2015 r. poz. 1515)                                                              

                                                                          Z w o ł u j ę :

 

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w  dniu   29  luty 2016  r.  ( tj. poniedziałek  ) na godzinę 11 00    w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku , sala narad  na piętrze. (Nr. 35) .

Projekt porządku  obrad :

 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu z sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości  niezabudowanej położonej w Lipniku. ( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego -  Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Lipniku( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w roku 2016. ( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 5. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy na lata 20116 – 2029. ( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie określenia  przystanków komunikacyjnych  oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych  których właścicielem  lub zarządzającym jest gmina Lipnik .   ( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaliczenia  dróg do kategorii  dróg gminnych  oraz ustalenia ich przebiegu . ( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów  wraz z  liczbą  punktów  w postepowaniu rekrutacyjnym  do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lipnik. ( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz  z liczbą  punktów  w postepowaniu  rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Lipnik. ( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu  opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Lipnik  na rok 2016. ( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 11. Podjęcie uchwały w  sprawie  wprowadzenia  zmian w Statucie  Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w  Lipniku. ( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 12. Sprawozdanie Wójta Gminy  z działalności międzysesyjnej.                                
 13.  Interpelacje i zapytania radnych.
 14.  Wolne wnioski i zapytania
 15.  Zamknięcie obrad sesji.

                                                                      

Przewodniczący

Rady Gminy

     Mazur Stanisław  

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz.U z 2015r.poz.1515 ), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.  

 

 Informację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2016-02-23
Opublikował: Beata Placha 2016-02-24 08:04:17
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2016-02-24 08:04:17
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 luty 2016 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.