Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115

RG –IV. 6220.1.2012                                                        Lipnik dnia 25.09.2012 r

 

 

DECYZJA


 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia   polegającego na “Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115”


Na podstawie art.71 ust. 2 pkt. 2 ,   art.75 ust.1  pkt. 4  oraz art. 82  art.84 ust.1 i 2 art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r Nr 199, poz.1227 z późn . zmianami), § 3 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Z 2010 r Nr 213, poz. 1397), art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 200 r. Nr 98. poz. 1071 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku  Pana Dariusz Wódz ul. Trześniowska 7, 27-600 Sandomierz pełnomocnika działającego w imieniu PW “ROBSON” Robert Wryk ul. Trześniowska 3, 27-600 Sandomierz oraz opinii  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach nr WOO-II.4240.77.2012.KS.7  z dnia 2012.08.07 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie nr SE.V-4470/10/12 z dnia 2012.08.06.

 

Stwierdzam

 

    brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:“Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115”

.......Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta Gminy 2012-09-25
Opublikował: Mariusz Olech 2012-09-27 08:42:43
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2012-09-27 08:49:10
Rejestr zmian dla: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.