Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 10 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną.

RG –IV. 6220.4.2010                                                                    Lipnik dnia 10.10.2012 r

 

                                                           DECYZJA


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia  polegającego na “ Budowie farmy wiatrowej składającej się z 10 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną”.


Na podstawie art.71 ust.1 i 2 pkt. 2 , art 73 ust.1  art.75 ust.1  pkt. 4 art. 77 ust. 1, art.80 ust.1 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r Nr 199, poz.1227 z późn. zmianami), § 3 ust. 1 pkt. 6b i 7 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Z 2010 r Nr 213, poz. 1397), art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 200 r. Nr 98. poz. 1071 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku firmy WATKEM ENERGIA  Sp. z.o.o ul. Armii Krajowej 4, 35-307 Rzeszów. oraz po uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opatowie.

 

ustalam


środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy wiatrowej składającej się z 10 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną” zlokalizowanych na działkach nr 871/1, 872, 897, 898, 896, 1056, 923,924, 712, 1174, 1191,1212/1,996, 998    położonych w miejscowości Włostów.Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta Gminy 2012-10-10
Opublikował: Mariusz Olech 2012-10-11 09:30:53
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2012-10-11 09:33:32
Rejestr zmian dla: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 10 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.