Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów

DECYZJAo środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów" na działce o nr ewid. 142/3 w m. LipnikNa podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, oraz art. 82 art. 84 ust. 1 i 2 art. 85, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) § 3 ust. 1 pkt. 80, 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zmianami) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku GTSK Sp. z o.o., ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków -pełnomocnik Mateusz Kapusta oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie.


stwierdzambrak potrzeby przeprowadzania oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów" na działce o nr ewid. 142/3 w m. LipnikInformację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2014-11-14
Opublikował: Mariusz Olech 2014-11-21 14:25:18
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-11-21 14:28:32
Rejestr zmian dla: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.