Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268

Lipnik 04.11.2016r

 ZP. 271.4.2016

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIERJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt „Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

 

1. Uzasadnienie wyboru: Wybrany wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta jego jest ważna i spełnia warunki określone w kryterium ofert.

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie  10.11.2016r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty.

 

 

Nr

oferty

Nazwa (firmy)i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kryterium (cena+ gwarancja)

Suma Punktów

1

Konsorcjum firm Lider: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów Partner: Firma Transportowo-Budowlana

DYLMEX Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33 28-200 Staszów

402908,03zł

83,71+5

88,71

2

PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

337270,11zł.

95,00+5

100,00

 

Środki ochrony prawnej

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016r poz.831 i 996)

 

 

Kazimiera Konecka      

Zastępca Wójta       

 Kierownik ZamawiającegoInformację wytworzył: Kazimiera Konecka - Zastępca Wójta 2016-11-04
Opublikował: Mariusz Olech 2016-11-04 15:07:32
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2016-11-07 08:45:34
Rejestr zmian dla: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.