Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków

 Lipnik , dnia  09.04.2018 r.

Znak sprawy: ZP 271.2.2018                                      

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Remont  dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Remont drogi gminnej nr 337023 T  Włostów – Swojków na odcinku 400 mb od km 1 + 256 do km 1 + 656 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego

 

Działając zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie w/w zadania jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas

Piaseczno 44

27-670 Łoniów 

 

Cena brutto wykonania zamówienia wynosi  204 818,44 zł

Wybrana ofert spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanym w tym postepowaniu.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryteriami, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej oferty były: cena brutto wykonania zamówienia 60%, długość okresu gwarancji 40 %.

Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

W przedmiotowym postępowaniu oferentom przyznana została następująca punktacja:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

cena

Liczba punktów

długość okresu gwarancji

 

Liczba pkt. Ogółem

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z.o.o ul. Rakowska 40

28-200 Staszów

44,81

40

84,81

2

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

DYLMEX – INWESTYCJE Sp.k

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

57,82

40

97,82

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas

Piaseczno 44

27-670 Łoniów

60

40

 

100

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Karol Cieśla

        Chybice 77, 27-225 Pawłów

42,71

40

82,71

 

Wyznaczony do pełnienia 

funkcji Wójta Gminy Lipnik

mgr Andrzej Grządziel  Informację wytworzył: Andrzej Grządziel 2018-04-09
Opublikował: Mariusz Olech 2018-04-09 14:57:46
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2018-04-10 10:00:55
Rejestr zmian dla: Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.