Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącze postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmujqcej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik

Zawiadomienie o wyborze oferty


Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"Odwiert studni zastępczej S-4b ujmujqcej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik.


Działając zgodnie z art. 92 ust l pkt l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie w/w zadania jako
najkorzystniej sza została wybrana oferta wykonawcy:


Zaklad Wiercenia Studni S.c.
Krakowiak
Domaszowice, ul. Walerego Przyborowskiego 201
25-900 Kielce


Cena brutto wykonania zamówienia wynosi 126 690,00 zł


Wybrana ofert spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert
zastosowanym w tym postepowaniuInformację wytworzył: Andrzej Grządziel 2018-05-02
Opublikował: Mariusz Olech 2018-05-02 10:55:12
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2018-05-02 11:00:16
Rejestr zmian dla: Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącze postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmujqcej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.