Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem

Lipnik, dn. 09.07.2018 r.

 ZP. 271.7.2018

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem

 

ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycja nr 577532-N-2018 z dnia 2018-06-22 r. w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej http://www.bip.lipnik.pl/.

 

Uzasadnienie:


 Zamawiający zgodnie z art.93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm).– dalej: „PZP”) Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

Wyznaczony do pełnienia 

funkcji Wójta Gminy Lipnik

mgr Andrzej Grządziel   

 Informację wytworzył: Andrzej Grządziel 2018-07-09
Opublikował: Mariusz Olech 2018-07-09 14:58:12
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2018-07-09 21:02:48
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.