Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zawiadomienie o wyborze oferty dotycące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik

Lipnik, dnia  05.09.2018 r.

Znak sprawy: ZP 271.11.2018

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik

 

 

Działając zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) Zamawiający
uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie w/w zadania jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

DYLMEX – INWESTYCJE Sp.k

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

 

Cena brutto wykonania zamówienia wynosi  976 518,94

 

Wybrana ofert spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanym w tym postepowaniu.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryteriami, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej oferty były: cena brutto wykonania zamówienia 60%, długość okresu gwarancji 40 %.

Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

W przedmiotowym postępowaniu oferentom przyznana została następująca punktacja:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

cena

Liczba punktów

długość okresu gwarancji

 

Liczba pkt. Ogółem

1

Aglet Sp. z o.o.

ul Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

53,42

40

93,42

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ul. Rakowska 40

28-200 Staszów

56,20

40

96,20

3

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

DYLMEX – INWESTYCJE Sp.k

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

 

60

40

 

100

 Z up. Wójta      

mgr Wojciech Zdyb

Sekretarz Gminy  Informację wytworzył: Wojciech Zdyb 2018-09-05
Opublikował: Mariusz Olech 2018-09-05 14:54:13
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2018-09-05 18:02:23
Rejestr zmian dla: Zawiadomienie o wyborze oferty dotycące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.