Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik

Lipnik: Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik


Numer ogłoszenia: 161241 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121911 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ZADANIE I Utwardzenie placu, urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w Lipniku Wykonanie utwardzenia placu kostką brukową, ustawienie ławek parkowych, zagospodarowanie terenów zielonych ZADANIE II Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zielonych i miejsc rekreacji w miejscowości Słabuszewice Wykonanie utwardzonego placu z kostki brukowej, ustawienie ławek parkowych, zagospodarowanie terenów zieleni, obudowanie dekoracyjne studni ZADANIE III Zagospodarowanie części terenu przy zbiorniku wodnym w Lipniku dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych Wykonanie chodnika z kostki brukowej, kładki drewnianej, schodów terenowych, ławek parkowych, oraz wykonanie nawierzchni piaskowej (plaża)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PROW 2007 - 2013 oś 4 Leader działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Utwardzenie placu, urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w Lipniku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EURO - BRUK Kamila Żak, ul Kosowska 2/4 m 60, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43671,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 43496,13

 • Oferta z najniższą ceną: 43496,13 / Oferta z najwyższą ceną: 52497,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zielonych i miejsc rekreacji w miejscowości Słabuszewice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe PRIMA BUD, ul. Wiśniowa 5 a, 27-600 Sandomierz, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29435,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 32942,25

 • Oferta z najniższą ceną: 32942,25 / Oferta z najwyższą ceną: 38049,34

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zagospodarowanie części terenu przy zbiorniku wodnym w Lipniku dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GENERICS Maciej Baradziej, ul. Złota 11, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39605,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 37604,19

 • Oferta z najniższą ceną: 37604,19 / Oferta z najwyższą ceną: 49291,97

 • Waluta: PLN.

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta Gminy 2012-07-24
Opublikował: Mariusz Olech 2012-07-24 14:00:45
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2012-07-24 14:02:03
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.