Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku

Lipnik, dn. 25.06.2019 r.

 ZP. 271.8.2019

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

                        Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku

 

 

ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 551497-N-2019 z dnia 2019-05-27 r. w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej http://www.bip.lipnik.pl/.

 

Uzasadnienie:

 

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm).– dalej: „PZP”) unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

        W przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania nie ujęto kilku kluczowych pozycji dla realizacji zadania co mogłoby spowodować niewłaściwe oszacowanie ceny oferty i w konsekwencji zagroziłoby wykonaniu umowy.

 

Wójt Gminy Lipnik  

mgr Andrzej GrządzielInformację wytworzył: Andrzej Grządziel - Wójt Gminy Lipnik 2019-06-25
Opublikował: Mariusz Olech 2019-06-25 14:09:04
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2019-06-25 17:11:48
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.