Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku

Lipnik, dnia 19.08.2019 r.

Znak sprawy: ZP 271.10.2019                                                                  

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku

 

 Działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, tj. w powyższym postępowaniu za najkorzystniejszą uznana została oferta nr  7  złożona przez:

 

PZ-Budowa Patrycja Żyła 

ul. Kołłątaja 6/22

28-200 Staszów

za cenę brutto 1 270 000,00 zł

 

 

Uzasadnienie

 

Zamawiający, informuje, że Wykonawca, którego oferta w dniu 25.07.2019 r. została wyłoniona jako najkorzystniejsza, tj. Firma Produkcyjno – Usługowa „NOWATECH” Robert Kilijan ul. Ustronie 15 25-827 Kielce  pomimo trzykrotnego wezwania do podpisania umowy i złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy - nie dopełnił tych czynności.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Ofertą tą jest oferta wykonawcy  PZ-Budowa Patrycja Żyła ul. Kołłątaja 6/22, 28-200 Staszów, gdyż uzyskała największą liczbę punktów w kolejności po ofercie pierwotnie wybranej jako najkorzystniejsza.

 

Wójt Gminy Lipnik  

mgr Andrzej Grządziel

 

 Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.