Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695

Lipnik, dnia 09.10.2019 r.

Znak sprawy: ZP 271.12.2019

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695

Działając zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający
uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie w/w zadania jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:  

 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

DYLMEX – INWESTYCJE Sp.k

ul. Rakowska 33 28-200 Staszów

 

Cena brutto wykonania zamówienia wynosi: 174 324,38 zł

Wybrana ofert spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanym w tym postepowaniu.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryteriami, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej oferty były: cena brutto wykonania zamówienia 60%, długość okresu gwarancji 40 %.

Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

W przedmiotowym postępowaniu oferentom przyznana została następująca punktacja:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

cena

Liczba punktów

długość okresu gwarancji i rękojmi

 

Liczba pkt. Ogółem

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów

 Sp. z.o.o

ul. Rakowska 40

28-200 Staszów

 

55,76

40

95,76

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD”

Tomasz Darowski

Kłoda, ul. Długa 60

28-236 Rytwiany

55,95

40

95,95

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas

 Piaseczno 44

27-670 Łoniów

49,79

40

89,79

4.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

DYLMEX – INWESTYCJE Sp.k ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

60

40

100

 

 

 

Wójt Gminy Lipnik  

mgr Andrzej GrządzielInformację wytworzył: Andrzej Grządziel - Wójt Gminy Lipnik 2019-10-09
Opublikował: Mariusz Olech 2019-10-09 14:02:14
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2019-10-10 20:13:19
Rejestr zmian dla: Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.