Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

UWAGA Wyjaśnienia z dnia 24.09.2020 !! Zmiana ogłoszenia z dnia 18.09.2020 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419964-2020:TEXT:PL:HTML


Polska-Lipnik: Lampy i oprawy oświetleniowe


2020/S 174-419964

 

Informacja dla wykonawców z dnia 24.09.2020 - POBIERZ

Dane do obliczeń fotometrycznych - POBIERZ

Lipnik oświetlenie modernizacja zakres 1 - dotacja przedmiar - POBIERZ


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 18.09.2020 - POBIERZ

Informacja dla wykonawców z dnia 18.09.2020 - POBIERZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy


Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina LipnikAdres pocztowy: Lipnik 20 Miejscowość: Lipnik Kod NUTS: PL 72 Świętokrzyskie Kod pocztowy: 27-540 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik E-mail: przetargi@kancelariajiz.pl Tel.: +48 606206214
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.lipnik.pl


I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym


I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lipnik.pl/8-przetargi_trwajace.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/


I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej


I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot


II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia


II.1.1)
Nazwa:
Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnik
Numer referencyjny: ZP.271.5.2020


II.1.2)
Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe


II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy


II.1.4)
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnik”.
Do zakresu dostawy i instalacji związanej z modernizacją systemu oświetlenia drogowego należy:
— demontaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami i montaż w ich miejsce nowych opraw energooszczędnych LED wraz z nowymi wysięgnikami,
— wymiana przewodów nieizolowanych linii napowietrznej nn typu AL. zasilających oświetlenie uliczne na przewody zasilające typu AsXSn 2 x 35 mm2 lub AsXSn 4 x 25 mm2,
— demontaż istniejących w szafie stacji transformatorowej układów sterowania oświetleniem i montaż nowych układów sterowania wraz z przeniesieniem układów pomiarowych,
— montaż ograniczników przepięć na sieci napowietrznej niskiego napięcia,
— przeprowadzenie badań, prób i pomiarów,
— dostawa i montaż dwóch latarni zasilanych z odnawialnych źródeł energii (OZE) solarno-wiatrowych,
— dostawa i uruchomienie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem.Informację wytworzył: Andrzej Grządziel - Wójt Gminy Lipnik 2020-09-08
Opublikował: Mariusz Olech 2020-09-08 14:46:42
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2020-09-24 15:12:25
Rejestr zmian dla: UWAGA Wyjaśnienia z dnia 24.09.2020 !! Zmiana ogłoszenia z dnia 18.09.2020 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.