Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie

Znak sprawy: ZP.271.3.2020

Lipnik, dnia 23.09.2020 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie 

Działając zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający
uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie w/w zadania jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:  

 

MIWAX Przedsiębiorstwo Produkcyjno -  Handlowo – Usługowe

Wacław Grela

Ul. B. Śmiałego 2a

39-400 Tarnobrzeg

 

Cena brutto wykonania zamówienia wynosi: 202 950,00 zł

Wybrana ofert spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanym w tym postepowaniu.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryteriami, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej oferty były: cena brutto wykonania zamówienia 60%, długość okresu gwarancji i rękojmi 40 %.

Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

W przedmiotowym postępowaniu oferentom przyznana została następująca punktacja:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

cena

Liczba punktów

długość okresu gwarancji i rękojmi

 

Liczba pkt. Ogółem

1.

TREEBUD

Sp.  z o. o

Jawornik 337

32-400 Myślenice

58,93

40

98,93

2.

Zakład Remontowo  - Budowlany BUDO TREM Jarosław Wawrzyniec 

Ul. Kościuszki 50 B 28-130 Stopnica

52,44

40

92,44

3.

MIWAX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-  Handlowo – Usługowe Wacław Grela

39-400 Tarnobrzeg ul B. Śmiałego 2a

60

40

100

 

Z up. Wójta      

mgr Wojciech Zdyb 

Zastępca Wójta GminyInformację wytworzył: Wojciech Zdyb - Zastepca Wójta 2020-09-23
Opublikował: Mariusz Olech 2020-09-23 11:58:43
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2020-10-02 15:05:18
Rejestr zmian dla: Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.